Month: June 2022

heat treatment

คุณสมบัติของธาตุต่างๆ ที่ผสมลงไปในเหล็กที่ทำการ heat treatment

heat treatment คือกระบวนการอบชุบ เพื่อให้โลหะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้หมายถึงการอบชุบเพื่อให้โลหะแข็งตัวอย่างเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงกรรมวิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ความร้อนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโลหะ การอบชุบเหล็กด้วยความร้อน อธิบายแบบตรงไปตรงมาคือ การให้ความร้อนและลดความร้อนแก่เหล็ก เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะเหล็ก ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เช่น ทำให้เหล็กเหนียวขึ้น…
ตรวจเครน

ตรวจเครน มีขั้นตอนอย่างไร ทดสอบอย่างไรบ้าง

การตรวจเครนหรือการตรวจสอบปั้นจั่นมีความสำคัญอย่างมากและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการของการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการทดสอบ โดยให้วิศวกรมืออาชีพหรือวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ดำเนินการเอกสารรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น นายจ้างจะต้องจัดให้มีเอกสารรายละเอียดคือข้อมูลการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นโดยวิศวกรเครื่องกลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้รับรอง ถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบ พร้อมทำสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้กับพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้  ขั้นตอนการตรวจเครน มีอะไรบ้าง ทำการตรวจสอบโครงสร้างหลักของปั้นจั่นหรือเครน ตรวจสอบสภาพรอยเชื่อม สภาพน็อต รวมถึงการคลายตัวทำการตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน…
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic

ความรู้ทั่วไปของบุหรี่ไฟฟ้า ที่นักสูบควรรู้ไว้

บุหรี่ไฟฟ้านั้นยังมีความยอดนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวนนั้นต่างก็มีตลาดที่ที่แบ่งกันคนละครึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับนักสูบบางคนนั้น ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องพื้นฐานของบุหรี่ไฟฟ้ากันก่อนว่า “ความรู้ทั่วไป ของบุหรี่ไฟฟ้า” นั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นควรรู้  เพื่อที่เราจะได้เข้าใจในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง   ควันของบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่สำหรับคนรอบข้าง   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ควัน” เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีอุปกรณ์ช่วยเสริม ที่จะทำให้ควันของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมากขึ้น…