Month: August 2021

มอเตอร์เกียร์ใครว่ามีดีแค่ความเร็ว

มอเตอร์เกียร์ในปัจจุบันมีการใช้งานหลากหลายประเภท โดยแบ่งประเภทของการใช้งานออกได้เป็น ดังนี้  – เป็นแรงงานยก ใช้สำหรับเครื่องจักรที่ต้องมีการยกเพื่อรับส่งสินค้าต่าง ๆ ของเครื่องจักร เพื่อถ่ายเทและส่งต่อเพื่อให้กระบวนการของการผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีมอเตอร์ที่เข้ามาช่วยยกอาจจะต้องใช้แรงคนงาน ซึ่งจะทำให้งานล้าช้า เกิดการผิดพลาด รวมทั้งเปลืองทรัพยากรพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ การที่เราใช้มอเตอร์เกียร์ในการช่วยยกนั้นนับว่าเป็นการทุ่นแรงของการทำงานและยังเป็นการลดเวลาของการทำงานซ้ำซ้อนได้อีกด้วย  – เป็นแรงงานกวน ถ้าใช้มอเตอร์เกียร์ในการกวนส่วนผสมต่าง ๆ กวนวัตถุดิบให้เข้ากันโดยมีความเร็วรอบสูงเพื่อให้ส่วนผสมมีความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ ที่จะต้องมีการกวนภายในภาชนะขนาดใหญ่และอาจมีความร้อนควบคู่ด้วย ซึ่งอาจจะเสี่ยงหากใช้เครื่องมือชนิดอื่นหรือแรงงานคนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ นอกจากจะมีความอันตรายของพนักงานเองแล้วยังเสี่ยงที่ส่วนผสมจะเกิดการปนเปื้อนจากคนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายอีกด้วย จึงถือว่ามอเตอร์เกียร์เข้ามาปรับใช้ในส่วนนี้ได้อย่างเหมาะสม  – เป็นแรงงานปั่น เป็นการตีวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลงและคลุกเคล้าให้ส่วนต่าง ๆ แหลกละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันและเข้ากันได้ดี โดยความละเอียดจะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของมอเตอร์เกียร์ที่เราตั้งค่าหรือปรับค่ากำหนดเอาไว้ หรือเราสามารถตั้งค่าการปั่นจนกว่าวัตถุดิบจะมีขนาดตามมาตรฐานที่ทางโรงงานกำหนดไว้แล้ว  – เป็นแรงงานลำเลียง ใช้ในการลำเลียงจัดส่งสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ไปที่ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการกำหนดระยะเวลาความเร็วของการผลิตได้ โดยคำนวณจากอัตราเร็วการหมุนของมอเตอร์ รวมทั้งคำนวณควบคู่กับอัตราความเร็วของตัวสายพานที่ลำเลียงไป จะทำให้สามารถรู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานและจำนวนชิ้นงานที่ได้ต่อหน่วยนาที หน่วยชั่งโมง หรือในหนึ่งวันได้เลย  – เป็นแรงงานตีน้ำ สำหรับมอเตอร์เกียร์ชนิดนี้ค่อนข้างใช้งานเฉพาะจุดมีหน้าที่และความสำคัญค่อนข้างเฉพาะ นั่นก็คือการตีน้ำเพื่อเพิ่มแรงกระเพื่อมของน้ำ ในบางงานที่ต้องใช้ประโยชน์จากคลื่นน้ำหรือเป็นการสร้างฟองอากาศเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำนั้น ๆ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ในการดำเนินการผลิตมากที่สุด ซึ่งมอเตอร์เกียร์ชนิดนี้จะต้องมีความคงทนสูง กันน้ำ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องหมุนด้วยความไวในบริเวณแหล่งน้ำ นอกจากนี้วัสดุที่ทำมาจะต้องมีความคงทนสูง สามารถคงทนต่อสภาพต่าง ๆ ภายนอกได้ดี ไม่ว่าจะเป็นค่า pHของน้ำ ความเสี่ยงต่อการขึ้นสนิม และความเสื่อมสภาพเมื่อถูกบรรยากาศรอบข้างการผลิต 

ประกาศรับสมัครงาน

เทคนิคการประกาศรับสมัครงานให้ได้ลูกจ้าง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ทำให้ในหลาย ๆ องค์กรมีมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายลงไป ไม่ว่าจะเป็นการรับลดฐานเงินเดือนของพนักงานลงชั่วคราวหรือแม้แต่กระทั่งการลดปริมาณพนักงานออกนั้น จึงทำให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่ขาดทุนมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อผลกระทบทางด้านภาวะเศรษฐกิจและการเจ็บป่วยของพนักงานนั้นจึงทำให้ก็มีพนักงานที่ลาออกเพื่อกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเลย ซึ่งการลาออกของพนักงานนั้นมีผลกระทบกับบริษัทหรือองค์กรในเรื่องของปริมาณการผลิตต่อวันที่อาจจะน้อยลง จนอาจจะส่งผลต่อกำไรขาดทุนที่อาจจะขาดทุนเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้จึงต้องมีความจำเป็นในการประกาศรับสมัครงานเพื่อเพิ่มกำลังของการผลิตให้กับกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจของตนเองนั้น เพื่อสร้างกำไรและความอยู่รอดของบริษัทต่อ วันนี้เราจึงมีเทคนิคง่าย ๆ ที่จะสร้างแรงดึงดูดในการเข้ามาสมัครงานกับบริษัทหรือองค์กรของเรากัน  เทคนิคดี ๆ ที่ HR เก่ง ๆ นิยมหางาน  เทคนิคต่าง ๆ นี้ได้รวบรวมไว้ในบทความนี้แล้ว โดยจะมีเทคนิคที่ดี ๆ ที่สามารถสร้างความสนใจให้แก่บุคคลที่กำลังมองหางานโดยการประกาศรับสมัครงานดังต่อไปนี้  การระบุจำนวนพนักงานที่ว่าง  การระบุตัวเลขที่เปิดรับสมัครนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก การระบุตัวเลขในปริมาณที่มากกว่า 1 หรือ 2 นั้นจะเพิ่มโอกาสในการสมัครงานของพนักงาน เนื่องจากในยุคของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ บุคคลที่ว่างงานนั้นก็ต้องการหางานที่สามารถมีที่นั่งของตนเองในการทำงานนั่นเอง  การเน้นคำต่าง ๆ ที่สำคัญ  การเน้นคำหรือเพิ่มขนาดตัวอักษรในใบประกาศรับสมัครงาน รวมไปทั้งการเน้นสีข้อความที่สำคัญต่าง ๆ เช่น คำว่าด่วน ก็จะสามารถดึงดูดบุคคลที่ว่างงานได้เป็นอย่างดี  การระบุถึงผลตอบแทนที่จะได้ลงไป  การระบุผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นควรรวมผลตอบแทนในแต่ละวันที่ได้ จากผลตอบแทนของบริษัทที่สามารถให้ได้ทั้งหมด แล้วระบุเป็นต่อวัน เพื่อสร้างความน่าสนใจกับปริมาณเงินต่อวันที่สามารถทำได้ อีกทั้งยังเป็นการประเมินความสนใจคร่าว ๆ ให้กับผู้ที่มาสมัครได้อีกด้วย  ระบุถึงสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยใช้คำว่าฟรี  […]