ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ทำให้ในหลาย ๆ องค์กรมีมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายลงไป ไม่ว่าจะเป็นการรับลดฐานเงินเดือนของพนักงานลงชั่วคราวหรือแม้แต่กระทั่งการลดปริมาณพนักงานออกนั้น จึงทำให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่ขาดทุนมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อผลกระทบทางด้านภาวะเศรษฐกิจและการเจ็บป่วยของพนักงานนั้นจึงทำให้ก็มีพนักงานที่ลาออกเพื่อกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเลย ซึ่งการลาออกของพนักงานนั้นมีผลกระทบกับบริษัทหรือองค์กรในเรื่องของปริมาณการผลิตต่อวันที่อาจจะน้อยลง จนอาจจะส่งผลต่อกำไรขาดทุนที่อาจจะขาดทุนเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้จึงต้องมีความจำเป็นในการประกาศรับสมัครงานเพื่อเพิ่มกำลังของการผลิตให้กับกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจของตนเองนั้น เพื่อสร้างกำไรและความอยู่รอดของบริษัทต่อ วันนี้เราจึงมีเทคนิคง่าย ๆ…