ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ทำให้ในหลาย ๆ องค์กรมีมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายลงไป ไม่ว่าจะเป็นการรับลดฐานเงินเดือนของพนักงานลงชั่วคราวหรือแม้แต่กระทั่งการลดปริมาณพนักงานออกนั้น จึงทำให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่ขาดทุนมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อผลกระทบทางด้านภาวะเศรษฐกิจและการเจ็บป่วยของพนักงานนั้นจึงทำให้ก็มีพนักงานที่ลาออกเพื่อกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเลย ซึ่งการลาออกของพนักงานนั้นมีผลกระทบกับบริษัทหรือองค์กรในเรื่องของปริมาณการผลิตต่อวันที่อาจจะน้อยลง จนอาจจะส่งผลต่อกำไรขาดทุนที่อาจจะขาดทุนเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้จึงต้องมีความจำเป็นในการประกาศรับสมัครงานเพื่อเพิ่มกำลังของการผลิตให้กับกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจของตนเองนั้น เพื่อสร้างกำไรและความอยู่รอดของบริษัทต่อ วันนี้เราจึงมีเทคนิคง่าย ๆ ที่จะสร้างแรงดึงดูดในการเข้ามาสมัครงานกับบริษัทหรือองค์กรของเรากัน 

เทคนิคดี ๆ ที่ HR เก่ง ๆ นิยมหางาน 

เทคนิคต่าง ๆ นี้ได้รวบรวมไว้ในบทความนี้แล้ว โดยจะมีเทคนิคที่ดี ๆ ที่สามารถสร้างความสนใจให้แก่บุคคลที่กำลังมองหางานโดยการประกาศรับสมัครงานดังต่อไปนี้ 

  1. การระบุจำนวนพนักงานที่ว่าง 

การระบุตัวเลขที่เปิดรับสมัครนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก การระบุตัวเลขในปริมาณที่มากกว่า 1 หรือ 2 นั้นจะเพิ่มโอกาสในการสมัครงานของพนักงาน เนื่องจากในยุคของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ บุคคลที่ว่างงานนั้นก็ต้องการหางานที่สามารถมีที่นั่งของตนเองในการทำงานนั่นเอง 

  1. การเน้นคำต่าง ๆ ที่สำคัญ 

การเน้นคำหรือเพิ่มขนาดตัวอักษรในใบประกาศรับสมัครงาน รวมไปทั้งการเน้นสีข้อความที่สำคัญต่าง ๆ เช่น คำว่าด่วน ก็จะสามารถดึงดูดบุคคลที่ว่างงานได้เป็นอย่างดี 

  1. การระบุถึงผลตอบแทนที่จะได้ลงไป 

การระบุผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นควรรวมผลตอบแทนในแต่ละวันที่ได้ จากผลตอบแทนของบริษัทที่สามารถให้ได้ทั้งหมด แล้วระบุเป็นต่อวัน เพื่อสร้างความน่าสนใจกับปริมาณเงินต่อวันที่สามารถทำได้ อีกทั้งยังเป็นการประเมินความสนใจคร่าว ๆ ให้กับผู้ที่มาสมัครได้อีกด้วย 

  1. ระบุถึงสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมโดยใช้คำว่าฟรี 

ควรจะระบุถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทที่มีและให้เด่น เช่น การบริการทางด้านอาหารกลางวันฟรี การบริการด้านรถรับส่งฟรีหรือการบริการมีสถานที่พักให้พนักงานฟรี ถ้าองค์กรนั้นมีสวัสดิการเหล่านี้คอยสนับสนุนและฟรีนั้นก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาสมัครงานกับทางองค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี