เชื่อว่าใครหลายคนในยุคสมัยนี้คงมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตของตนเอง หลายคนเลือกที่จะเก็บเงินจากการทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเป้าหมายในการสร้างบ้านให้กับตนเอง หรือไม่ก็เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างสุขสบาย เมื่อมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจสร้างบ้านแล้วนั่น คำถามที่ตามมาก็คือ คุณควรเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทรับสร้างบ้านดี อย่างไรก็ตาม 2 ทางเลือกนี้มีต้นทุนและคุณภาพงานที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วในบทความนี้เราจะมาแยกความแตกต่างของบริษัทรับสร้างบ้าน กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างตรงประเด็ดนั่นเอง  

บริษัทรับสร้างบ้าน และบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างกันอย่างไร  

  1. ความแตกต่าง และความอิสระของงานออกแบบ  
  • บริษัทรับสร้างบ้าน จะมีแบบบ้านสำเร็จรูปไว้พร้อมให้ลูกค้าได้เลือก โดยจะมีการกำหนดรูปแบบและวัสดุสำหรับส่วนต่าง ๆ  

ของบ้านไว้พร้อม สำหรับลูกค้าที่อยากเห็นหน้าตาและเลือกแบบบ้านที่ตัวเองต้องการ พร้อมทั้งรู้งบประมาณที่ค่อนข้างละเอียด แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากแบบที่มีอยู่ได้มากนัก หรือหากไม่ถูกใจกับชนิดหรือเกรดวัสดุอุปกรณ์ที่จัดมาให้ ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง หรือหาว่าสามารถเปลี่ยนได้งบประมาณก็จะต้องเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง  

  • บริษัทรับเหมาจะสามารถตอบโจทย์ความอิสระของงานออกแบบได้มากกว่า บริษัทรับเหมาจะช่วยคัดสรรหาสถาปนิกเพื่อช่วย 

ในการออกแบบให้ตรงตามความต้องการให้เหมาะสมของลูกค้า และให้คำแนะนำในกรณีที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำการออกแบบขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องรสนิยมความชอบ การใช้งานที่หลากหลาย หรือความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องงบประมาณซึ่งทางบริษัทรับเหมาสามารถแนะนำในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้าโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณการก่อสร้างได้ 

  1. ความใส่ใจในคุณภาพของงาน  
  • บริษัทรับสร้างบ้าน ส่วนใหญ่เมื่อมีการตกลงงานกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งต่อไปยังผู้รับเหมารายย่อยเพื่อทำการ 

ก่อสร้างให้อีกทอดหนึ่ง คุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อย ส่วนมากจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทกำหนด ซึ่งกว่าจะพบปัญหาก็อาจจะช้าเกินไป มารู้อีกครั้งก็ต่อเมื่อลูกค้าเข้ามาอยู่อาศัยไปแล้ว 2-3 ปี จากฝนตกน้ำรั่วซึม หรือรอยร้าวบนผนัง สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้กับบ้านของคุณ  

  • บริษัทรับเหมา ที่ได้มาตรฐานจะมีการจัดการทรัพยากรและบุคลากรที่ครบครัน และให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง 

จนถึงการรับประกันหลังการขายด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีบริษัทพันธมิตรที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานาน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ทั้งนี้เนื่องมาจากคุณภาพของงานก่อสร้างสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของบริษัทคู่ค้าเหล่านั้น ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างลงตัว ลูกค้าสามารถรู้ที่มา และสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างได้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน เพิ่มความมั่นใจในเรื่องคุณภาพให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตามการเลือกใช้บริการทั้งบริษัทรับสร้างบ้าน และบริษัทรับเหมาต่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ตามแต่ลูกค้าจะต้องการแบบไหน หากต้องการความสะดวกสบายก็ควรเลือกบริษัทที่รับสร้างบ้าน หากต้องการความหลากหลาย ความยืดหยุ่นก็ควรเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพราะฉะนั้นหากคุณชอบแบบไหนก็ควรศึกษารายละเอียดของบริษัทเหล่านี้ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกเพื่อนบ้านที่แสนสุขของคุณในอนาคต