heat treatment คือกระบวนการอบชุบ เพื่อให้โลหะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้หมายถึงการอบชุบเพื่อให้โลหะแข็งตัวอย่างเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงกรรมวิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ความร้อนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโลหะ การอบชุบเหล็กด้วยความร้อน อธิบายแบบตรงไปตรงมาคือ การให้ความร้อนและลดความร้อนแก่เหล็ก เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะเหล็ก ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เช่น ทำให้เหล็กเหนียวขึ้น…