จป หัวหน้างาน ทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้กันคุ้นหู ซึ่งย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน แน่นอนว่าจะเป็น จป หัวหน้างาน  ได้ ก็ต้องเป็นลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากิจการใดบ้างที่ต้องมี จป หัวหน้างาน หน้าที่ของ จป หัวหน้างานคืออะไร และการอบรม จป หัวหน้างาน เป็นอย่างไร เพื่อให้คุณเข้าใจในเบื้องต้น เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากและเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ไม่มากก็น้อย ทำไมต้องมี จป หัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการดังต่อไปในนี้ ต้องมี จป หัวหน้างาน และ จป บริหาร ได้แก่ กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 1.เหมืองแร่ ปิโตรเคมี 2.โรงงาน คลังสินค้า 3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง 4.ขนส่ง 5.สถานีบริการน้ำมัน กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป 6.โรงแรม […]