เชือกโรยตัว คือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานบนที่สูง เช่น การโรยตัวเพื่อทำความสะอาด การโรยตัวซ่อมบำรุง งานทาสี งานต่อเติม หรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนที่สูง ฯลฯ เชือกโรยตัวเป็นอุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้การทำงานมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น แต่จะต้องเลือกเชือกโรยตัวที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงผู้ปฏิบัติบนที่สูงควรผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูง การใช้เชือกโรยตัวด้วย…