การคิดราคารับเหมาก่อฉาบปูนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้ลุกค้าสามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างให้มาสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างต่อไป อีกทั้งยังเป็นการที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถกำหนดและจัดสรรเงินงบประมาณต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวและง่ายยิ่งขึ้น ว่าจะต้องเสียค่าดำเนินการอะไรบ้างไปกับการก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการวางแผนการเงินของลูกค้านั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  

การคิดราคารับเหมาก่อฉาบ 

การคิดราคารับเหมาก่อฉาบปูนนั้นเป็นสิ่งที่ช่างจะต้องทำเป็นอันดับแรก ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประเมินถึงรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการของงานในส่วนนี้ได้อย่างลงตัวและไม่ก่อให้เกิดสภาวะของการขาดเงินในการก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ ได้ เปรียบเสมือนการวางแผนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้านั้นสามารถตัดสินใจและตกลงในการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อฉาบปูนต่อไป ทั้งนี้ในการก่อฉาบนั้นจะต้องมีการวางโครงของพื้นบ้านหรือพื้นอาคารให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างของผนังที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกให้แก่คนในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งอิฐ หิน ทรายและปูนในการสร้างผนังที่มีความหนาตาที่ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างที่สร้างมาอย่างมีประสิทธิภาพนี้จะทำให้ได้ผนังที่มีความแข็งแรง คงทนต่อการรับแรงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

โดยปกติแล้วการคิดราคารับเหมาก่อฉาบปูนนั้นมักจะรวมค่าแรงในการดำเนินงานของช่างอยู่ในนั้นอยู่แล้ว อีกทั้งจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่องานฉาบและวางโครงสร้างผนังอย่างละเอียดให้แก่ลูกค้า ในทางที่ดีที่สุดถ้าผู้รับเหมาสามารถหาสถานทีเจรจาและต่อรองราคาสินค้าให้มีราคาที่ถูกได้ก็สามารถจะช่วยให้ลูกค้านั้นประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อย แต่ก็สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าไปได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลดีอย่างแน่นอนในเรื่องของการแนะนำและบอกต่อถึงคุณภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นเองครับ 

นอกเหนือไปจากการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับงานก่อฉาบให้ลูกค้าได้ทราบแล้วนั้นผู้รับเหมายังจะต้องเป็นคนที่มีความขยัน ความแม่นยำในการตรวจสอบและความสม่ำเสมอในการตรวจงานอย่างละเอียด อีกทั้งจะต้องสามารถดำเนินการแก้ไขโครงสร้างที่บิดเบี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพที่ดีค่าแรงที่ช่างผู้รับเหมาเรียกนั้นก็สามารถเพิ่มค่าแรงให้กับตนเองได้อย่างง่ายดาย ตามปกติการคิดจะคิดราคาค่าแรงอยู่ที่ตารางเมตรละ 100 บาท