ในปัจจุบันการส่งของไปนครพนมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีการรับจ้างส่งของและมีบริษัทที่รับผิดชอบในการให้บริการต่าง ๆ ทางด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยตนเองได้ง่าย โดยเฉพาะการส่งไปแถบภาคอีสานที่มีระยะทางไกลต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางที่นานมาก ไม่สามารถเดินทางอย่างสะดวกและรวดเร็วเหมือนกับการไปพักผ่อนในจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะการส่งของไปนครพนมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและลำบากมากเพราะบางเส้นทางนั้นไม่ราบเรียบและสามารถสัญจรได้ลำบาก จึงเป็นอุปสรรคในการหารถขนส่งหรือบริษัทบริการรับจ้างขนส่ง

สิ่งที่ควรทำก่อนเดินทางไปส่งของที่นครพนม

            ในการจะส่งของไปนครพนมนั้นจะต้องมีการศึกษาเส้นทางอย่างละเอียดถี่ถ้วน ว่ามีเส้นทางใดบ้างที่จะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทาง โดยอาจสอบถามจากบริษัทรับจัดส่งของ ว่าปกติแล้วเดินทางผ่านเส้นทางใด ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางนานเพียงใด โดยนำเส้นทางของบริษัทเอามาเป็นข้อพิจารณาในการเลือกบริษัทรับจ้างส่งของ หากบริษัทไหนมีเส้นทางที่สั้นและมีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว จึงมักจะถูกเลือกใช้บริการในการขนส่งดังกล่าว รวมทั้งบริษัทที่มีพนักงานขับรถที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการขับเส้นทางภาคอีสานเป็นพิเศษจะทำให้การเดินทางค่อนข้างไหลลื่นและสะดวกรวดเร็ว

            พนักงานผู้ขับขี่รถยนต์ส่งของไปนครพนมมักจะรู้เวลาที่เหมาะสมในการออกเดินทางรถ ช่วงเวลาที่ควรพักรถ กฎข้อระเบียบต่าง ๆ ของการเดินทางเป็นอย่างดี ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางหรือติดขัดปัญหาเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็สามารถนำพาสิ่งของเหล่านั้นไปจนถึงจังหวัดนครพนมได้อย่างปลอดภัยและสิ่งของเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนหรือชำรุดสูญหายระหว่างทางโดยเด็ดขาด ซึ่งในขณะขับขี่ตลอดเส้นทางผู้ที่ทำการขับขี่รถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงผู้รับปลายทาง

            ดังนั้นตลอดช่วงระยะเวลาการเดินรถผู้ขับขี่ส่งของไปนครพนมจะต้องลงมาตรวจสอบสิ่งของของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอว่ามีความผิดปกติกับสิ่งของเหล่านี้หรือมีใครลักลอบขโมยสิ่งของต่าง ๆ ที่มาทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งของที่ทำการบรรทุกมาง่ายเพื่อความสบายใจและยังเป็นการตรวจเช็คสินค้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางว่าสิ่งของที่บรรทุกมาเป็นจำนวนมากจะไม่ไปบดบังรบกวนรถคันอื่น ๆ ที่สัญจรบนถนนเดียวกัน นอกจากนี้คนขับยังต้องคอยระวังการจัดเรียงสิ่งของด้านหลังให้ถูกต้องตามกฎระเบียบจราจรและกฎหมายบ้านเมืองไม่ให้ยื่นออกมาจากภายนอกรถกีดขวางทัศนะวิสัยการขับขี่ของผู้อื่นโดยเด็ดขาดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญ ดังนั้นผู้ขับขี่จะต้องคอยควบคุมดูแลเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปตามที่ถูกต้องเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่จะทำให้สินค้าของถึงจุดหมายปลายทางล่าช้า